Jelenlegi hely

Szervezési és kommunikációs előadói állás ajánlat

Tóth Béla
Tóth Béla

Gyúró Község Önkormányzata pályázatot hirdet szervezési és kommunikációs előadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2464 Gyúró, Kossuth utca 7. (Faluház)

A munkakörbe tartozó feladatok:

  • Fő feladatok: faluház üzemeltetése, programjainak és rendezvényeinek szervezése, újságszerkesztés, honlap karbantartás, iskola-, óvoda- és településmarketing tevékenység, közösségszervezés.
  • Egyéb feladatok: közreműködés a fő feladatokhoz kapcsolódó pályázatfigyelő és pályázatírói tevékenységben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • Rendezvényszervezői, kommunikációs és számítógépes kiadványszerkesztői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák: Rugalmas, feladatcentrikus munkavégzés önállóan és csapatban, kiváló kapcsolatteremtés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok, dokumentumok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Béla polgármester nyújt, a 06/22/468-509 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gyúró Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2464 Gyúró, Rákóczi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Gy/490-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szervezési és kommunikációs előadó.
  • Elektronikus úton Tóth Béla részére a polgarmester@gyuro.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A határidőre beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőket személyes meghallgatásra hívjuk. A felvételről a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 6.

Share